REKCSM - SK sa zúčastnila na Svätomartinskej folklórnej slávnosti v Dunajskej strede na pozvanie mestského kultúrneho strediska. S detičkami a s rodičmi sme maľovali lampášiky, rozprávali sme príbehy o sv. Martinovi a záujemcom sme dávali informácie o Európskej kultúrnej ceste sv. Martina.

Obec Čerín neďaleko Banskej Bystrice sa stala najvýchodnejším bodom európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Tamojší kostol tak získal duchovné prepojenie s ďalšími európskymi kostolmi, zasvätenými svätému Martinovi. Počas slávnostnej svätej omše prijali veriaci od zástupcov pútnickej cesty stopu svätého Martina z Tour, ktorá si našla trvalé...