Odovzdanie stopy sv. Martina v Čeríne / Szt. Márton lábnyom átadása Cserényben

Via Sancti Martini na VII. ročníku Dní vidieka v Bratislave - 19.9.2017 - Szent Márton Zarándokút a VII. Vidéki Napokon Pozsonyban

Medzinárodná konferencia - Nemzetközi konferencia

29. septembra - 1. októbra 2016

Szombathely (HU)