Správy / News / Hírek

 

10. marca 2017 o 17:30 sa stretneme s pútnikom, rekordérom, ktorý zdolal cestu z Tours do mesta Szombathely za 40 dní. Záujemcov čakáme do koncertnej siene Základnej umeleckej školy v Dolnom Štále.

Poďakovanie

14.11.2016

Naša oragnizácioa so skupinou dobrovoľníkov z ECORI o.z. by nemohla realizovať zastávku na ceste Via Sancti Martini v Dolnom Štále bez pomoci. Ďakujeme za materiál, finčnú výpomoc a odbornú prácu.

11. novembra po sv. omše približne o 18:00 sa začína sprievod s lampášikmi od kostola sv. martina. Približne od 19:00 premietame film Vita Martini v klube ALI-BI , adresa: Dolný Štál, Hlavná č. 56