Organizačná štruktúra Európskej kultúrnej cesty svätého Martina

Zastrešujúca organizácia:

Réseau européen des Centres Culturels Saint Martin / Európska sieť kultúrnych centier svätého Martina  / Szent Márton Kulturális Központok Európai Hálózata

Členské organizácie: 

Centre Culturel Européen Saiint Martin de Tours - France

Centro Culturale San Martino - Regione Lombardia

Centro Culturale San Martino - Regione Veneto

Centru Culturale San Martinu - Corsica

Kulturni Centar Sveti Martin - Hrvatska

Kulturni Center Sv. Martin Tourski - Slovenija

Martinusgemeinschaft - Deutschland

Sintmaartensberaad, Utrecht - Nederland

Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa

Rada Európskej kultúrnej cesty svätého Martina na Slovensku